Skip to content
MDS-Budownictwo Dariusz Sobczak Sp. k.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest MDS-Budownictwo Dariusz Sobczak Sp. k. z siedzibą w Piasecznie  przy ul. Emilii Plater 1A/ lok. 4.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego.

  Podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

  • udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych;
  • realizacja umowy, której jest Pan/Pani stroną;
  • realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy RODO;
  • ochrona żywotnych interesów.

   Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

   Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są inne firmy podwykonawcze, które z nami współpracują.

    Okres przechowywania danych:

    Pana/Pani dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od dnia podpisania umowy.

     Podane przez Pana/Panią dane są:

     • wymogiem ustawy RODO;
     • warunkiem podpisanej umowy.

      Pana/Pani dane:

      • nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.